Driftsanalyse

mar 20,2018 Comments are off By Origo

IT-drift skal levere performance, sikre forretningskontinuitet og der skal være fuldstændigt styr på sikkerheden og virksomhedens data. Samtidig skal driftspersonalet følge med i de seneste udviklinger, og løbende levere innovation i driftsydelserne. Det er svært når man har hænderne fulde med den daglige levering af ydelser. Det er derfor ekstern hjælp kan være både nyttig og nødvendig.

Et ledelsesværktøj

En driftsanalyse er en mulighed for at stoppe op og se på jeres setup fra helikopterperspektiv. Ledelsen af en IT-afdeling bør efter vores mening tage udgangspunkt i konkrete evalueringer. Med en driftsanalyse får I en status på hvordan I performer indenfor de driftsparametre vi sammen fastlægger og aftaler, og I får et samlet overblik over jeres data og jeres sikkerhedssituation. Vi måler, hvordan I klarer jer sammenlignet med branchestandarder og sammenlignelige organisationer. Baseret på dette klæder vi jer jeres team på, til at levere fantastisk IT-drift. Vores mål er at at forbedre rammerne for jeres nuværende drift, samt være med til at forebygge fremtidige problemer.

Vi besøger jeres afdeling, og fastlægger og aftaler rammerne for fastlæggelse af målepunkter, og indsamling af de nødvendige data. Efter indsamling og behandling af data, benchmarker vi og udarbejder en rapport. Rapporten indeholder en samlet vurdering af sikkerhed, dataflow og performance med angivelse af det samlede potentiale for optimeringer samt identificering af flaskehalse. Rapporten indeholder desuden detaljerede afsnit, hvori vi scorer performance indenfor en række standardparametre. Endelig indeholder rapporten detaljerede forslag og konkrete anvisninger til optimeringer og forbedringer.

Et brugbart arbejdsredskab

Vores konsulenter møder op med både forretningsforståelse og evner til at tale teknik med jeres teknikere. Vi lægger vægt på at levere et konkret arbejdsredskab, der kan benyttes på alle niveauer i organisationen til at forbedre IT-driften. Vores arbejde tager udgangspunkt i jeres forretning, men vi lægger vægt på, at vore konsulenter har en faglig ballast og erfaring, der gør dem i stand til  at vurdere jeres driftstekniske setup. Alle vore konsulenter er godt klædt på omkring de væsentligste driftstekniske discipliner, og har et overblik og en bred forståelse for det overordnede marked.

En typisk driftsanalyse vil forholde sig til de overordnede parametre for jeres IT-drift og sikkerhed. Eksempelvis vil en backupanalyse forholde sig til restore-tider sat ind i en realistisk kontekst, med konkret vurdering af forventede konsekvenser for forskellige nedbrudsscenarier. Andre typiske emner er sikkerhedsanalyse og vurderinger af mulige konsekvenser, performanceanalyse, kompetenceanalyse, netværksanalyse samt supportanalyse.

I kan forvente at vores analyser både indeholder såvel dybt tekniske afsnit, såvel som skitser til deciderede business cases for de forandringer vi foreslår. Når vore konsulenter udtaler sig er det på baggrund af konkrete målinger og forståelse for jeres forretning. I kan derfor forvente, at de forandringsforslag der præsenteres, vil have konkret impact på jeres drift, og være praktisk gennemførlige.

Vi oplever ofte at selv små ændringer i IT-drift arbejde kan have store konsekvenser for den samlede effektivitet og performance.

Vore konsulenter har alle en dyb forståelse af de teknologier der ligge bagved jeres IT-drift, og giver jer en upartisk, nøgtern og saglig vurdering af jeres IT-drifts aktuelle tilstand.

Proces

Forventningsafstemning

01

Vores proces omkring driftsanalyser indledes med et uforpligtende møde, hvor vi formidler hvad man som kunde kan forvente af forløbet omkring en driftsanalyse og den efterfølgende implementering af anbefalingerne.

Næste skridt er et eller flere møder, hvor vi diskuterer og afklarer hvilke særlige indsatsområder forløbet skal fokusere på.

Endelig udarbejdes en skriftlig opgavebeskrivelse med beskrivelse de aftalte indsatsområder med tilhørende performanceindikatorer.

Dataindsamling

02

Dataindsamlingsfasen indledes med et besøg hos kunden af en af vore konsulenter af en eller flere dages varighed. Konsulenten vil i denne periode søge at få en fornemmelse for den generelle driftssituation. Under besøget etableres den nødvendige adgang til at foretage målinger af de aftalte performance-indikatorer.

Efter det indledende besøg, vil vi typisk i en periode på 2-4 uger indsamle måledata. En af årsagerne til at vi gerne spreder dataindsamling ind over en lidt længere periode er, at vi ønsker at indsamle så realistiske data som muligt, så vi er sikre på at opfange f.eks. spidsbelastninger af databaseløsninger og backupsystemer.

Analyse og behandling

03

Efter indsamling af en tilfredsstillende mængde data, går vi i gang med at analysere og behandle de indsamlede data med henblik på at levere den aftalte afrapportering.

Vores analysearbejde tager udgangspunkt i de fokusområder der er aftalt, og vil forsøg at klarlægge alle drifsparametre der har indflydelse på eventuelle problemer. Vi koncentrerer os i denne periode om at kortlægge performance og afhængigheder, for at kunne idenficere relevante årsagssammenhænge.

Afrapportering

04

Vores afrapportering fortolker på en meningsfuld og forståelig måde, de direkte konsekvenser af målingerne. Vi identificerer flaskehalse, eventuelle sikkerhedsproblemer og leverer en samlet vurdering af kundens IT-arkitektur og generelle struktur.

Afrapporteringen leverer desuden konkrete anbefalinger til forbedringer af såvel performance som arkitektur og sikkerhed.

Opfølgning

Som opfølgning på driftsanalysen afholdes et evaluerende møde, hvor analysen, dens resultater og anbefalinger præsenteres og gennemgås.

Vi anbefaler naturligvis, at anbefalingerne implementeres. Vi kan typisk tilbyde at koordinere implementeringsarbejdet, og bidrage med anbefalinger til hvordan de nødvendige ændringer forankres i organisationen.

Produkter

Virksomhed

Hjælp