GDPR

sep 13,2017 Comments are off By Origo

Hvad er GDPR?

GDPR er den almindelige betegnelse for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse). Nogle kalder også denne forordning for Databeskyttelsesforordningen eller Persondataforordningen.

Hvad er en databehandleraftale?

En databehandleraftale er en skriftlig aftale mellem dig som dataansvarlig og den virksomhed, som opbevarer eller behandler dine data for dig. Formålet med en databehandleraftale er typisk at give dig en garanti for, at data med personhenførbare informationer behandles forsvarligt og i overensstemmelse med Persondataforordningen samt de nye EU-regler omkring databeskyttelse, der træder i kraft d. 25/5-2018.

Har jeg brug for en databehandleraftale med Origo?

Hvis du er ansvarlig for en løsning, der benytter Origo Cloud eller en private cloud drevet af Origo (som f.eks. os2cloud.dk eller sciencecloud.dk), og din løsning benyttes til andet end test, og på nogen måde opbevarer eller behandler persondata, eller du endnu ikke har systemer i drift, men ønsker en garanti for at dine data behandles i overenstemmelse med Persondataforordningen samt relevante EU-regler, bør du indgå en databehandleraftale med Origo.

Hvad er en underdatabehandler?

Hvis din organisation har persondata placeret i en cloud drevet af Origo via trediepart, f.eks. en virksomhed der benytter Origo som hosting-partner, bør du indgå en databehandleraftale med denne trediepart, og sikre dig, at denne har en databehandleraftale med Origo. Origo er i denne kontekst underdatabehandler.

Hvad koster en databehandleraftale?

Det koster ikke noget at indgå en standard databehandleraftale med Origo, men vær opmærksom på, at det kun er dine egne profildata samt tjenester (apps) med en aktiv serviceaftale, der er omfattet af aftalen. Apps uden aktiv serviceaftale må ikke indsamle, opbevare eller behandle brugerdata, og bør udelukkende anvendes til testformål. Det er dit eget ansvar som dataansvarlig, at markere i den cloud du benytter, hvilke tjenester (apps), du ønsker at indgå serviceaftaler for. Serviceaftale inkluderer aktiv overvågning af din tjeneste 24/7 af vores driftsteam, adgang til ticketsystem med hurtig behandling af dine sager samt 1/2 times support/assistance per måned fra vores driftsteam.

Hvordan indgår jeg en databehandleraftale med Origo?

Hvis du har behov for at indgå en databehandleraftale med os, så download venligst nedenstående dokument, udskriv det, gennemlæs det grundigt. Hvis du er enig i aftalen, så underskriv den, og indscan og fremsend underskriftssiden med din underskrift til info@origo.io.

Hvordan opsiger jeg en databehandleraftale med Origo?

Selve databehandleraftalen koster ikke noget, men den kan opsiges ved at sende en mail til info@origo.io med din opsigelse. Serviceaftaler kan til enhver tid opsiges ved at fjerne markeringen (flueben), der angiver at du ønsker din tjeneste omfattet af serviceaftale. Der er ikke noget opsigelsesvarsel på serviceaftaler.

 

Vis databehandleraftale >>

Produkter

Virksomhed

Hjælp