Et Nationalt Cloud Initiativ?

apr 15, 2022 Leave a comment By Origo

Debatten omkring lovgivningen på dataområdet drejer sig ofte om overvågning, industripionage, ret til privatliv, amerikansk dominans, national sikkerhed, osv.  Men i sidste ende skal gældende lovgivning naturligvis overholdes, og det har efterhånden længe stået klart, at det offentlige ikke lovligt kan benytte amerikanske cloud-tjenester – hverken til selvbetjeningsløsninger, skoleløsninger eller sundhedsløsninger. Hvis man vil sætte tingene lidt på spidsen, kan man efter vores mening godt sige, at det offentlige i ret stor stil, i årevis, bevidst har overtrådt gældende lovgivning på data-området. Efter diverse kommuners og myndigheders egne udsagn hovedsageligt pga. mangelen på europæiske alternativer. Men hvis alternativer skal opstå, skal der være et marked. Og her er det offentlige markedet, og det offentlige bør derfor gå forrest.

Read more…